Gå direkt till innehåll
Partidebatt i Landstingshuset, Stockholm 2018-08-30
Partidebatt i Landstingshuset, Stockholm 2018-08-30

Blogginlägg -

Så vill politikerna förbättra hiv-vården

Hur vill våra politiker skapa en bättre vård, omsorg och bemötande för personer som lever med hiv och hur vill de motarbeta och förebygga diskriminering och stigma, var frågor som diskuterades under den 90 minuter långa debatten som hölls i Landstingshuset i Stockholm. De tre viktigaste insatserna som lyftes var: sprutbyte, PrEP och personcentrerad vård.

I panelen satt Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdslandstingsråd SLL, Tage Gripenstam (C) kommunalråd Södertälje, Victor Harju (S), 2:e vice ordförande landstingsstyrelsens innovationsberedning SLL, Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd SLL, Håkan Jörnehed (V) landstingsråd SLL, Marie Ljungberg Schött (M) Sjukvårdslandstingsråd SLL och Sandra Ivanovic Rubin (MP) ordförande för Miljöpartiet i Stockholms stad. Moderator var Hiv-Sveriges ständige ombudsman Peter Månehall. 

Vi på Hiv-Sverige gjorde ett aktivt val att inte bjuda in Sverigedemokraterna då partiet inte delar vår grundsyn om alla människors lika värde.

Nedan har vi sammanfattat politikernas svar från debatten om vilka tre områden som de kommer prioritera under nästa mandatperiod, för att förbättra för personer som lever med hiv.

Liberalerna
Anna Starbrink från Liberalerna lyfte behovet av ökad forskning kring behandlingsmetoder och bemötandefrågor för att utveckla vården både medicinskt och mellanmänskligt. Vidare lyftes behovet av många olika insatser för att stoppa spridningen av hiv, där bland annat sprutbyte är en sådan insats.

Centerpartiet
Tage Gripenstam lyfte Centerpartiets förslag om att specialistsjuksköterskeutbildning ska kunna göras med lön för att säkra kompetenshöjning inom vården. Centerpartiet vill även se ett närmare samarbete mellan kommuner och landsting i frågan.

Socialdemokraterna
Socialdemokraternas Victor Harju vidhöll att landstingets hivpreventiva arbete måste prioriteras inom ramen för befintlig budget. Landstingen måste arbeta mer med hivpreventiva insatser som PrEP. Victor Harju lyfte även vikten av personcentrerad vård och formaliserade rutiner för att förbättra bemötandet inom vården.

Kristdemokraterna
Ella Bohlin lyfte att Kristdemokraterna vill förstatliga vården, de anser att det skulle bli bättre för jämlikheten inom vården över landet. Kristdemokraterna vill införa en fast vårdkontakt för kontinuitet och mer personcentrerad vård samt se mer utav Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Vänsterpartiet
Vänsterpartiets Håkan Jörnehed lyfte att de vill ta fram en strategi för äldre med hiv och åldrandets sjukdomar och undersöka hur partiet kan arbeta mot stigmatisering tillsammans med civilsamhället. De vill även ställa krav på att politiker ställer frågor till vården om vilka resurser de behöver för att kunna ge ett gott bemötande till personer som lever med hiv.

Moderaterna
Moderaternas representant, Marie Ljungberg Schött vill införa en fast vårdkontakt för en sammanhållen vård, som ska gynna personer som lever med hiv eller annan kronisk sjukdom. Moderaterna vill även hitta bättre modeller för kunskapsspridning inom vården.

Miljöpartiet
Sandra Ivanovic Rubins vallöfte för hur Miljöpartiet vill förbättra vården och bemötandet för personer som lever med hiv är, att arbeta mot stigmatisering och öka kunskapsspridning samt förbättrade förutsättningar för äldre som lever med hiv.

Söndagen den 9 september är det val. Glöm inte att rösta! 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige