Gå direkt till innehåll
Välkommen på halvdagsseminarium - Vägen till bra livskvalitet

Välkommen på halvdagsseminarium - Vägen till bra livskvalitet

Tid 20 September 2018 13:00 – 16:30

Plats Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stigbergsliden 6, Göteborg

Vägen till bra livskvalitet

Hiv-Sverige bjuder in till patient- och vårdpersonalträff i Göteborg.

Tema: Rätten till psykisk hälsa

Rätten till psykisk hälsa - är det vägen till bättre livskvalitet för personer som lever med hiv? Depression, psykiatriska diagnoser, sömnstörningar, missbruk, sexualitet etc. är områden som har stor betydelse för personers livskvalitet. Vi belyser och diskuterar konsekvenserna av psykisk ohälsa hos personer som lever med hiv. Vi frågar oss hur vi kan mäta livskvaliteten och hur vi kan för-bättra den. Vi diskuterar konkreta åtgärder.

Föreläsare: Åsa Mellgren, MD PhD överläkare, infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Ewa Carlsson-Lalloo, legitimerad sjuksköterska på infektionsmottagningen i Borås. Joakim Berlin rådgivare och hivpolitisk sakkunnig, Positiva Gruppen Väst. Moderator: Peter Månehall, ombudsman, Hiv-Sverige.

Anmälan: görs till osa@hiv-sverige.se senast måndag den 17/9.


Program

13.00-13.15 Inledning och presentation av eftermiddagens program. Peter Månehall.

13.15-14.00 Psykisk hälsa och depression hos individer med hiv. Åsa Mellgren.

14.00-14.30 Presentation av rapporten Livskvalitet för personer som lever med hiv i Sverige idag. Peter Månehall.

14.30-15.00Paus med fika. Vi bjuder på Kaffe/ te och baguette.

15.00-15.45 Kvinnor, hiv, sexualitet och barnafödande. Ewa Carlsson-Lalloo presenterar sin avhandling om hur kvinnor som lever med hiv upplever sin sexualitet och barnafödande.

15.45-16.15 Patientfall: Äldre personer som lever med hiv. Erfarenheter utifrån ett patientperspektiv. Joakim Berlin.

16.15-16.30 Diskussion om utmaningar och förslag på om att är vi på rätt väg till en bättre livskvalitet för personer som lever med hiv? Och hur mäter vi livskvalitet?

Arrangeras av Hiv-Sverige i samarbete med Positiva Gruppen Väst.
Arrangemanget finansieras av Folkhälsomyndigheten och läkemedelsföretaget Janssen.

Inbjudan hittar du här som pdf 

Kategorier

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige