Gå direkt till innehåll
We Are Survivors – drömmen om ett nytt liv

Nyhet -

We Are Survivors – drömmen om ett nytt liv

De senaste åren har många nya människor kommit till vårt land. Människor som behöver få information om sina rättigheter och skyldigheter, men också om sina möjligheter att kunna skapa sig ett nytt liv. För många nyanlända handlar det om att våga tro på sina drömmar. Även om de lever med hiv.

Ett samarbete över region- och föreningsgränser

Folkhälsomyndigheten har uppmärksammat att kunskapen om hiv bland nyanlända är mycket låg. Därför gav de 2015 medel till oss på Hiv-Sverige och till RFSL Dalarna till ett initiativ för att sprida information och kunskap om hiv till nyanlända så att fler skulle ta reda på sin hivstatus. Under 2016 har vi fått förnyade anslag och möjligheter att kunna fortsätta initiativet.

RFSL i Dalarna har många nyanlända i sitt område och arbetar aktivt med att sprida STI-information och få fler hbtq-personer att komma till sin verksamhet. Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som samlar regionala och rikstäckande patient- och stödföreningar. Tillsammans arbetar vi för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv och deras anhöriga. Samarbetet mellan den lokala RFSL-organisationen och vårt rikstäckande hivnätverk har varit mycket framgångrikt och bidragit till både lokal förankring och även möjliggjort en bred rikstäckande kunskapsspridning till nyanlända.

Möten med målgruppen

Människor har flytt till Sverige av många olika anledningar. Men det gemensamma är att de ofta har en dröm om ett bättre liv. Inför kampanjen genomfördes diskussionsgrupper med nyanlända för att ta reda på deras tankar om framtiden, men också hur och var de tar till sig ny information och vad de vet om att leva med hiv. Samtalen med nyanlända var en mycket viktig del inför kampanjutvecklingen. Bland annat fick vi veta vad de var rädda för, vad de drömde om och att de främst använder Facebook för att skaffa sig ny information och hålla kontakten med sitt hemland.

”Låt inte hiv stoppa dina drömmar”

Våra olika möten med nyanlända har gett oss insikten att många nyanlända bär på en längtan efter ett nytt, tryggt och bra liv. Ett liv som består av någonstans att bo, ett arbete, och någon att dela det livet med. Få känner till att de kan leva ett bra liv med hiv om de får rätt behandling. Undersökningar visar dessutom att många tror att de blir utvisade om det skulle visa sig att de har hiv. Huvudbudskapet för kampanjen blev därför ”Låt inte hiv stoppa dina drömmar.”

”We Are Survivors” – ett långsiktigt initiativ

Eftersom det varje år kommer många nya människor till vårt land behövs det ständigt informeras om hiv, hur man kan testa och skydda sig, samt att en välinställd behandling gör att man kan leva ett bra liv med hiv. I kampanjen We Are Survivors låter vi därför människor som nyligen kommit till Sverige, och i dag lever med hiv, berätta sina historier om hur de på olika sätt har byggt upp ett bra liv här. Med hiv. Det blir ett levande bevis för att hiv inte behöver vara ett hot mot någons drömmar.

Hittills har vi tagit fram två filmer som visar hur livet i Sverige kan bli för en nyanländ med hiv. Tanken är att visa på fler exempel och även kunna fördjupa berättelserna om livet som nyanländ i Sverige. Under de första två åren har kampanjen bestått av korta dokumentära filmer som ligger på en webbplats där det även finns information om hiv och var man kan testa sig. Vi har översatt webbplatsen och filmerna till tio olika språk för att så många som möjligt ska kunna ta till sig berättelserna och informationen på sitt eget modersmål. Kampanjen har marknadsförts på Facebook, eftersom det är det främsta mediet som nyanlända använder.

Resultaten

2015 sågs den första Facebook-annonsen med filmen om Ophelia över en miljon gånger. På Facebook nådde vi över 190 000 i en målgrupp med totalt 290 000 personer. Kampanjen har dessutom fått uppmärksamhet i både svensk och utländsk media. Den har också uppmärksammats av hiv- och aids-organisationer över hela Norden. Kampanjen har även utsetts till årets RFSL-projekt 2015. I oktober 2016 lanserades årets kampanj med filmen om Tatelicious. Mätningar den 29 november visar att filmen redan har visats ca 280 000 gånger så här långt. Även den första filmen om Ophelia ses fortfarande av många nyanlända, vilket visar att kampanjen har lång livskraft och kommer att kunna verka väl länge framöver.

Tillsammans når vi fler

När målet är att nå ut brett i samhället till en ny målgrupp är samarbeten över organisationsgränser ovärderliga. Vi har med hjälp av RFSL Dalarna på lokal nivå kunnat prata med människor som är i målgruppen, och fått förståelse för hur de lever, agerar och reagerar. Vi har även fått en bra bild av deras kunskapsnivåer och fått insikter som hjälpt oss att ta fram information och material som de behöver för att kunna börja leva ett bra liv som nyanländ. Med hiv. Vi på Hiv-Sverige har kunnat bidra med vår kunskap om hiv och har även med hjälp av vårt stora nätverk av patient- och stödföreningar skapat bredd och trovärdighet åt kampanjen bland annat i kontakter med myndigheter och regioner. Kampanjen var det enda nationella initiativ som gjordes under 2015 och 2016, riktat till den här specifika målgruppen.

Följ och läs mer om kampanjen på wearesurvivors.se

Kontaktperson Hiv-Sverige:
Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare.
Tel dir: 08-1200 51 00
E-post: farhad.mazi@hiv-sverige.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige