Följ Hiv-Sverige

Hedersutmärkelse till sprutbytet!

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2006 11:22 CEST

Riksförbundet för hivpositiva (RFHP) har beslutat att tilldela sprutbytet i Malmö, sin utmärkelse:

RFHP:s Heders Red Ribbon 2006.


Motiveringen lyder: Malmös sprutbytesprogram förebygger spridning av hiv, hepatiter

och andra blodburna infektioner bland missbrukare samt skapar kontakt,
motiverar och minskar injektionsmissbrukets hälsoskador.

Detta genom att tillhandahålla rena sprutor/kanyler, sjukvård,
kuratorskontakt, vaccinationer, kondomer, m.m.

Efter att man aktivt under många år, lokalt och nationellt, arbetat för
ett permanentande av verksamheten

har man bidragit till att sprututbyte nu möjliggjorts för hela Sverige.Utmärkelsen kommer att utdelas den 21 maj på International Aids
Candlelight Memorial Day

under en ceremoni i Malmö.Utmärkelsen instiftades 2005 och utdelades också då för första gången.

Priset går till den eller de personer som

gjort något betydande för att förbättra

hivpositivas situation i Sverige.

Valet görs av RFHP:s styrelse under

de sista månaderna innan årsmöte i mars.

RFHP:s heders Red Ribbon är designat av

Micaela de la Cour.