Gå direkt till innehåll
Hiv överförs framför allt från personer som inte känner till sin hiv

Pressmeddelande -

Hiv överförs framför allt från personer som inte känner till sin hiv

Rapporten beskriver kunskapsläget idag och visar att smittrisken är minimal, möjligen obefintligt, med kondom vid vaginala och anala samlag med en person som lever med hiv och som står på behandling. Även utan kondom är smittrisken mycket låg. En vetenskaplig studie (HPTN 052, publicerad i The New England Journal of Medicine, 2011) har redan tidigare visat att smittrisken är 1/150 000 samlag med en person som har hiv och får adekvat behandling och att tidig behandling minskar smittspridning med 96% eller mer. Istället är det framför allt personer som inte känner till att de har hiv och därmed inte får behandling, som för viruset vidare.
Med denna nya kunskap anser Hiv-Sverige att informationsplikten inte bör omfatta personer som lever med hiv. Om du inte vet att du har hiv kan du inte heller informera om det. Om du vet att du står på behandling är du inte smittsam och ska inte behöva informera om det.  Detta bör även påverka rättsväsendets förhållningssätt så att åtal inte väcks.
- Hiv-Sverige anser också att brott inte begåtts då man inte varit smittsam,  enligt Joakim Berlin,  förbundsrådgivare Hiv-Sverige.
En annan slutsats i rapporten är att personer som har hiv måste hittas tidigt. Detta aktualiserar vikten av att öka tillgängligheten av testning, något Hiv-Sverige under lång tid arbetat för, det vill säga testning som prevention. Att få fler att  våga testa sig tidigt för att få tidig behandling är avgörande för att minska smittsamheten.
- Vi menar att ökad tillgänglighet till testning i kombination med slopad informationsplikt markant skulle öka incitamenten att hivtesta sig. Med fler testningsställen och bättre kunskap och bemötande av vårdpersonal, så kommer fler personer som har hiv hittas tidigt, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige.
Bara om du har en hivdiagnos kan du få adekvat behandling i tid och därmed minska smittsamheten till obefintlig, vilket också är ett viktigt budskap i smittsamhetsrapporten.

Ämnen

Kategorier


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som, tillsammans med sju medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv. Vi är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden organisation med en styrelse som väljs bland representanter för våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar.

Hiv-Sveriges medlemsorganisationer är Convictus, Kamratföreningen Oasen, Kvinnocirkeln Sverige (KCS), Posithiva Gruppen, Positiva Gruppen Mitt, Positiva Gruppen Syd samt Positiva Gruppen Väst.


Presskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige