Gå direkt till innehåll
Hiv-Sverige och Rose Alliance välkomnar RFSUs nya rapport, särskilt det fokus på hur lagen påverkar sexarbetares hälsa och rättigheter.

Pressmeddelande -

Hiv-Sverige och Rose Alliance välkomnar RFSUs nya rapport, särskilt det fokus på hur lagen påverkar sexarbetares hälsa och rättigheter.

Sverige uppfyller få av Världshälsoorganisationens kriterier kring lägsta acceptabla globala standard gällande sexarbete och rätten till hälsa, där anti-diskriminerande åtgärder är en, sexarbetares egen involvering en annan

Hiv-Sverige och Rose Alliance har samverkat kring hälsa och rättigheter för sexarbetare i flera år, främst med ett fokus på hivprevention men även ur ett bredare rättighetsperspektiv. I vårt arbete förhåller vi oss till UNAIDS och Världshälsoorganisationens riktlinjer och rekommendationer snarare är den ideologiska diskursen kring sexköpslagen. Ur ett hälso- och rättighetsperspektiv måste fokus vara sexarbetarnas eget perspektiv, vilket RFSU inkluderade i sin rapport genom exempelvis vår egen studie ”En annan horisont”. Charlotta Holmström betonar särskilt den ökade stigmatisering som lagstiftningen har resulterat i, något som redan kritiserats av UNDP och UNAIDS rapport ”HIV & the Law”, och som återkommer i Rose Alliance kommande rapport, ”Sedan är de ju inte dumma i huvudet” som belyser diskrimineringen som den ökade stigmatiseringen leder till. Det måste ske en förändring för att Sverige ska anses till fullo respektera sexarbetares mänskliga rättigheter och RFSUs rapport är ett steg i rätt riktning.

Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige

Pye Jakobsson, Rose Alliance

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookPresskontakt

Sören Juvas

Sören Juvas

Presskontakt Ombudsman Talesperson 0707737884

Relaterat material

Relaterade nyheter