Följ Hiv-Sverige

Hiv-Sverige skall utbilda infektionsklinik!

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2009 10:12 CEST

Inom ramen för projektet för projektet "Migration och hiv" och det nätverk som byggts upp kring arbetet med hivpositiva migranter och deras situation, planerar nu Hiv-Sverige/ Riksförbundet för hivpositiva utbildning av först infektionskliningen "HivCentrum" på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge Nu under hösten 09.

Utbildningen kommer handla om kulturfrågor och sexualitet. Föreläsare blir Martina Franck, barnmorska och författare. Vidare kommer Somaliska hälsoteamet och Oasen att berätta om den somaliska kulturen, könsroller, sexualitet och hiv. Karolina Höög från LAFA berättar om sina erfarenheter av att arbeta som barnmorska i Somalia för Läkare utan gränser.

Nästa utbildningstillfälle kommer att handla om Migrationsverkets arbete och hur samverkan kring stöd till hivpositiva migranter ska gå till.

Nätverket som består av representanter från infektionsklininker, Smittskyddet, frivilligorganisationer och Migrationsverket, planerar också att genomföra workshops (Kunskapsseminarier) för nydiagnostiserade hivpositiva somalier. De kommer att hållas av Somaliska hälsoteamet i deras lokaler i Tensta.

 

Projektledare är Åsa Cronberg från Hiv-Sverige.