Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hiv-Sverige skall utbilda infektionsklinik!

Inom ramen för projektet för projektet "Migration och hiv" och det nätverk som byggts upp kring arbetet med hivpositiva migranter och deras situation, planerar nu Hiv-Sverige/ Riksförbundet för hivpositiva utbildning av först infektionskliningen "HivCentrum" på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge Nu under hösten 09.

Utbildningen kommer handla om kulturfrågor och sexualitet. Föreläsare blir Martina Franck, barnmorska och författare. Vidare kommer Somaliska hälsoteamet och Oasen att berätta om den somaliska kulturen, könsroller, sexualitet och hiv. Karolina Höög från LAFA berättar om sina erfarenheter av att arbeta som barnmorska i Somalia för Läkare utan gränser.

Nästa utbildningstillfälle kommer att handla om Migrationsverkets arbete och hur samverkan kring stöd till hivpositiva migranter ska gå till.

Nätverket som består av representanter från infektionsklininker, Smittskyddet, frivilligorganisationer och Migrationsverket, planerar också att genomföra workshops (Kunskapsseminarier) för nydiagnostiserade hivpositiva somalier. De kommer att hållas av Somaliska hälsoteamet i deras lokaler i Tensta.

 

Projektledare är Åsa Cronberg från Hiv-Sverige.

Ämnen

Kategorier


Hiv-Sverige är en nationell patientorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige vi arbetar med påverkan, rättigheter och prevention. 

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige