Följ Hiv-Sverige

HIVPOSITIVA I SÄRSKILDA TANDVÅRDSSYSTEMET 2007!

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2006 13:28 CEST

HIV-Sverige/Riksförbundet för hivpositiva har länge arbetat för att hivpositiva skall få en billigare tandvård och att det skall vara möjligt för Sveriges hivpositiva att ingå i det särskilda tandvårdssystemet. De finns ekonomiskt utrymme för detta, det vet vi, men det saknas politiska beslut just för hivpositiva som grupp att ingå i systemet. Det är en absolut nödvändighet för hivpositiva att ha en god tandvård och god munstatus då det förebygger onödiga infektioner och andra problem som belastar slutenvården.

Genom ett gott förebyggande arbete och genom en god tandvård för hivpositiva inom det särskilda tandvårdssystemet, bidrar det till lägre kostnader för slutenvården. Detta är en besparing av onödigt lidande för hivpositiva och för sjukvården. Låt hivpositiva ingå i det särskilda tandvårdssystemet i den stora tandvårdsreformen som genomförs 2007.För mer information kontakta:
Carl-Gustaf Hedén Förbundsordförande HIV-Sverige/RFHP 070-393 54 10