Följ Hiv-Sverige

Många fler hivpositiva än tidigare beräknat.

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2007 14:02 CEST

Smittskyddsinstitutet presenterar i sitt senaste nyhetsbrev, EPI-aktuellt, att antalet personer som lever med hiv i Sverige är betydligt fler än man tidigare har gått ut med. Man har för första gången beräknat mörkertalet i % och siffror, samt även räknat upp bedömningar från tidigare år. Man menar att det finns ca 5 000 hivpositiva i vid första kvartalets slut 2007 och att ca. 15 % av dessa inte vet om sin smitta. Man presenterar dessutom beräkningar på antalet döda i aids i Sverige varje år. Ett medeltal på 109 personer om år antingen dör eller emigrerar varav majoriteten är dödsfall i aids eller hivrelaterad sjukdom. En helt annan siffra än de "runt 10 - 20" som man tidigare har pratat om i samtal med Hiv-Sverige.Vi på Hiv-Sverige ser det som mycket positivt att Smittskyddsinstitutet nu gör beräkningar som vi tror är mer realistiska samt att mörkertalet och det faktum att ett stort antal personer dör av aids i Sverige inte längre glöms bort.

Däremot efterlyser vi sedan flera år statistik på det totala antalet hivtester som görs i Sverige för att man bättre skall kunna analysera ökningen av hiv i Sverige.

Idag finns bara statistik på antalet positiva testresultat – inte det totala antalet hivtester.

Läs senaste EPI-aktuellt här:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/epi-aktuellt/epi-aktuellt-2007/epi-aktuellt-vol-6-nr-42-18-oktober-2007/#p10925
Lasse Lindberg

Informationsansvarig (Information officer)

Hiv-Sverige (HIV-Sweden)

Tjurbergsgatan 29

118 56 Stockholm

info@hiv-sverige.se

www.hiv-sverige.se

www.wad.se