Gå direkt till innehåll
När testade du dig senast?

Pressmeddelande -

När testade du dig senast?

Nu är European HIV testing week igång sedan 21 november och till och med den 28 november. HIV testing week är ett internationellt initiativ för att gemensamt uppmärksamma vikten av testning som prevention. Vi vill därför påminna att i Sverige har alla rätt till anonym och gratis testning. Ersättning för testerna faller under smittskyddslagen och täcks därför av smittskyddet i respektive län i landet.

Hivtestning är en del av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt den viktigaste delen av evidensbaserad och kostnadseffektiv hivprevention, enligt bland andra UNAIDS, WHO och Folkhälsomyndigheten.

Idag vet vi att risken för att hivviruset ska överföras till andra är minimal om man har en välinställd behandling med omätbara virusnivåer i kroppen. I Sverige beräknas ca 95 % av alla som lever med hiv stå på en behandling. Av dem beräknas ca95 % ha en välinställd behandling med omätbara virusnivåer i kroppen. Då många som får hiv idag får det från någon som inte själva vet sin hivstatus är testning ett sätt att få koll på sin egen hälsa och minska risken för omedveten överföring av viruset till andra. Därför är testning och behandling viktiga delar av preventionsarbetet och anledningen till varför vi frågar När testade du dig senast?

Du kan testa dig bland annat via din vårdcentral, infektionsklinik, venereologmottagning, hud- och könsmottagning och ungdomsmottagning samt via testningsverksamhet utanför vården som erbjuds av frivilligorganisationer runt om i landet.

Läs mer om var du kan testa dig

Läs mer om European HIV testing week


Initiativtagare:

Hiv-Sverige, infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Brukarförening.

Ämnen


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som, tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv. Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation med en styrelse som väljs bland representanter för våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar.

För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Presskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige