Gå direkt till innehåll
Nationell Hivportal lanseras

Pressmeddelande -

Nationell Hivportal lanseras

Nationell Hivportal lanseras

Idag den 2 september lanseras Hivportalen, en samordnande webbportal för alla som arbetar förebyggande med hiv och STI (sexuellt överförda infektioner)
samt sexuell hälsa. Det är Nationella Hivrådet där Hiv-Sverige ingår bland de som står bakom portalen.
Hivportalen är en viktig del i det arbete som nu är på gång för att samla och stärka det förebyggande arbetet nationellt vad gäller hiv och STI.
Syftet med portalen är att de som arbetar direkt med de riskutsatta grupperna
inom hiv och STI i kommuner, landsting och frivilligorganisationer ska hitta fakta, publikationer, statistik, forskning, metoder och nyheter.
Allt samlas nu enkelt på ett ställe som alla lätt kan hitta på nätet.
Det finns ett redaktionsråd kopplat till portalen med representanter från Nationella Hivrådet.
Redaktionsrådet fungerar som ett stöd till redaktören som sitter på Socialstyrelsen.

På portalen syns den nya loggan för det samlade nationella arbetet,
en kondom utformad som ett utropstecken. Symbolen ska kunna användas av nationella aktörer och av landsting och storstadskommuner i sitt informationsarbete.
Under hösten kommer Nationella Hivrådet tillsammans med Socialstyrelsen att starta arbetet med en nationell kampanj
riktad till ungdomar och unga vuxna.
Detta är ytterligare ett viktigt steg för att förändra attityder och beteenden kring hiv och STI.
Här kommer Hivportalen spela en mycket viktigt roll för att stödja lokala aktörer
att öka sin kunskap inom området för att bättre använda och utveckla kampanjen.

Hivportalen

Ämnen

Taggar


Hiv-Sverige är en nationell patientorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige vi arbetar med påverkan, rättigheter och prevention. 

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookPresskontakt

Sören Juvas

Sören Juvas

Presskontakt Ombudsman Talesperson 0707737884