Följ Hiv-Sverige

Patientsäkerhet A och O gällande regler för blodgivning

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 14:56 CEST

Patientsäkerhet A och O gällande regler för blodgivning

 

Patientens hälsa och säkerhet, snarare än sexuell orientering, bör vara av största prioritet och avgörande gällande vem som ska få lämna blod.

 

Centerledaren Annie Lööfs uttalande den 3 augusti om att frångå kravet på avhållsamhet från sex i 12 månader för män som har sex med män (MSM) som vill ge blod har föranlett en omfattande debatt. Hiv-Sverige har med intresse följt inläggen i media från enskilda individer såväl som rikstäckande organisationer.

 

Vi på Hiv-Sverige anser att det är av yttersta vikt att personer som får blod från blodgivare ska känna sig trygga och inte under några omständigheter utsättas för risk för överföring av blodsmitta vid en blodtransfusion. Vilka regler som sedan ska gälla angående vem som får lämna blod och när bör avgöras utifrån patientsäkerheten. MSM är en riskgrupp och enligt Smittskyddsinstitutet en prioriterad sådan för hivpreventiva insatser. Men även om andelen hiv är högre bland MSM än bland andra grupper är de befintliga hivtesterna lika tillförlitliga oavsett vem man testar.  Hiv-Sverige anser därför att en generell linje bör gälla överlag. För att kunna garantera ett tillförlitligt hivtest ska det gå 12 veckor sedan personen senast haft sex. Om så är fallet borde en blodgivare få lämna blod, oavsett sexuell orientering, och utan att riskera patientens hälsa och säkerhet.

 

Hiv-Sverige är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation på riksnivå som arbetar med hivpositivas intressefrågor samt bevakar och arbetar för att stärka hivpositivas rättigheter i samhället.

 

Kontakt: 

Åsa Cronberg, 076-555 67 91,  po@hiv-sverige.se

Peter Månehall, 073-944 98 90, ombudsman@hiv-sverige.se