Gå direkt till innehåll
Personer med hiv drabbas när kunskap inte används

Pressmeddelande -

Personer med hiv drabbas när kunskap inte används

Personer som lever med hiv behandlas olika inom vården visar en kartläggning från Hiv-Sverige, RFSL och RFSU. Folkhälsomyndigheten fick igår ett regeringsuppdrag att se över vården och rättsväsendet avseende hiv vilket vi välkomnar.

En välfungerande hivbehandling gör att risken för att hiv ska överföras från en person till en annan, via sex med kondom, är minimal. Det visar den senaste forskningen. Enligt smittskyddslagen kan en läkare ge förhållningsregler till den som lever med hiv i syfte att minska spridningen. En av de vanligaste förhållningsreglerna är informationsplikt som innebär att man måste informera en ny sexpartner om att man lever med hiv.

Den nya forskningen betyder att informationsplikten blir överflödig för den som har en välfungerande hivbehandling. Många patienter på välinställd behandling borde få sin informationsplikt hävd av sin läkare och det skulle innebära en avsevärd minskning av stigmat som många upplever idag. Idag har 95% av alla som lever med hiv i Sverige en välfungerande hivbehandling.

Under vintern har Hiv-Sverige, RFSL och RFSU gjort en kartläggning hur infektionsläkare i olika delar av Sverige arbetar med förhållningsregler och resultatet visar att det råder stora skillnader i vården. Det är en stor avsaknad av riktlinjer kring hur patienters informationsplikt ska hanteras och därför ser det väldigt olika ut i landet. Om informationsplikten lyfts eller inte tycks snarare bero på läkarnas inställning istället för att baseras på den forskning och de rekommendationer som finns.

Igår fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag “Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” som gavs ut hösten 2013. Underlaget utgår från den senaste forskningen och där slås det fast att en välfungerande hivbehandling minimerar risken för överföring av hiv.

- Det nya kunskapsunderlaget behövs för att ändra synen på hiv, säger Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige. Det största problemet för personer som lever med hiv idag är andras fördomar och rädslor kring hiv, därför är det viktigt för oss att den nya kunskapen implementeras och når alla.

Kunskapsunderlaget “Smittsamhet vid behandlad hivinfektion" är inte bara ämnat för hälso- och sjukvården utan också för rättsväsendet. Idag dömer domstolar väldigt olika i rättsfall som involverar hiv som vilket skapar en rättsosäkerhet för personer som lever med hiv. Därför är det glädjande att denna uppföljning även inkluderar rättsväsendet.

Hiv-Sverige, RFSL och RFSU vill se en översyn av Smittskyddslagen, men det här regeringsuppdraget är en bra början för att kartlägga de problem som finns.

Kontaktperson Hiv-Sverige:
Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare.
Tel dir: 08-1200 51 00
E-post: farhad.mazi@hiv-sverige.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som arbetar för att ständigt  förbättra levnadsvillkor och rättigheter för personer som lever med och berörs av hiv.

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige