Gå direkt till innehåll
PrEP förebygger hiv och måste börja skrivas ut!

Pressmeddelande -

PrEP förebygger hiv och måste börja skrivas ut!

Preexpositionsprofylax (PrEP) är ett läkemedel som tas i förebyggande syfte för att inte få hiv. Trots att PrEP är godkänt i hela EU och ingår i det svenska högkostnadsskyddet, har förskrivningen inte kommit igång i Sverige.

Idag publicerade Folkhälsomyndigheten en kunskapsöversikt om PrEP där det tydliggörs att läkemedelsbehandlingen effektivt minskar risken för hiv. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PrEP ska erbjudas alla personer som har en kraftigt ökad risk för hiv, något som stöds av Världshälsoorganisationen (WHO) och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

- För oss är det viktigt att PrEP tillgängliggörs för alla oavsett vem man är, var man bor eller vem man älskar, PrEP är ett effektivt komplement till det hivpreventiva arbetet och vi hoppas att det kan börja skriva ut redan idag i och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Christina Franzén, ordförande på Hiv-Sverige. 

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) har tagit fram rekommendationer för praktisk handläggning av PrEP, som är en vägledning för läkare runt om i landet kring förskrivning av PrEP till sina patienter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell organisation som arbetar för att ständigt skapa förbättrade levnadsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990


Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige