Följ Hiv-Sverige

Pressmeddelande ang. Göran Persson i partiledarutfrågningen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2006 10:04 CEST

Hiv-Sverige/Riksförbundet för hivpositiva reagerar på att statsminister Göran Persson i partiledarutfrågningen i SVT söndagen 27 augusti höll med riksdagsman Jan Emanuel Johansson (S) kontroversiella förslag på obligatoriskt hiv-test på asylsökande. Detta är ett förslag som är helt oacceptabelt för Hiv-Sverige på grund av att inte enbart handlar om hivtest, det handlar om att personer som söker asyl ofta är människor som är rädda för de myndigheter i sina egna hemländer och när de sedan söker asyl kommer en ny myndighet och kräver att de skall lämna sitt blod. Detta leder ju självklart till att deras rädsla igen ökar att rädslan för att bli nekad asyl ökar.

Tvångstest är ett övergrepp och är kränkande mot en redan utsatt grupp som söker asyl. Om svaret blir att en person konstateras ha hiv innebär ju det att de svenska myndigheterna har ett ansvar gentemot den personen vad gäller medicinsk behandling och vård och hur skall det kunna göras när ingen beredskap eller lagstiftning finns för detta. Tester i medicinskt syfte skall vara frivilliga för asylsökande vad de än gäller!

Hiv-Sverige vill att statsminister Göran Persson förklarar sitt uttalande samt ger en redovisning över hur ett omhändertagande sker om en asylsökande konstateras ha hiv?

För mer information kontakta

Carl-Gustaf Hedén
Förbundsordförande
Hiv-Sverige/Riksförbundet för hivpositiva
070-393 54 10


Lasse Lindberg
Press/Info
Hiv-Sverige(f.d.RFHP)
Tjurbergsgatan 29
118 56 Stockholm

Ny mailadress:
info@rfhp.se
www.rfhp.se
www.wad.se