Gå direkt till innehåll
Från vänster i bild: Johan Carlson generaldirektör, Folkhälsomyndigheten och Peter Månehall ombudsman, Hiv-Sverige.
Från vänster i bild: Johan Carlson generaldirektör, Folkhälsomyndigheten och Peter Månehall ombudsman, Hiv-Sverige.

Pressmeddelande -

Skillnader i hälsa kan förebyggas enligt ny rapport från Hiv-Sverige

Fortsatt stora skillnader i hälsa

Enligt Hiv-Sveriges nya rapport, Hiv: hållbar hälsa & livskvalitet är det trots, de stora medicinska framstegen som gjorts kring hivläkemedels effektivitet de senaste åren, fortfarande stora skillnader i hälsan och i livskvaliteten för personer som lever med hiv i relation till befolkningen i stort.

Sverige var det första landet att nå UNAIDS:s 90-90-90-mål, det vill säga att 90 procent av personer som lever med hiv ska vara diagnostiserade, 90 procent av dessa ska behandlas med hivläkemedel och 90 procent av dessa ska ha icke mätbar virusnivå. Under tiden Sverige nådde dessa framgångar har nya utmaningar dykt upp, bland annat i form av en åldrande grupp personer som lever med hiv och som drabbas av följdsjukdomar och/eller samsjuklighet.

- Vi ser att skillnaderna i hälsa ökar med ålder och med antal år en har levt med hiv, men framförallt att det går att förebygga och göra någonting åt det, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige.

Ny utmaning: följdsjukdomar och samsjuklighet

I Sverige idag är 40 procent av de som lever med hiv 50 år eller äldre. Med högre ålder följer också risken för följdsjukdomar eller samsjuklighet. Forskningen pekar på att över 80 procent av de som lever med hiv idag, med hög sannolikhet kommer att ha minst en följdsjukdom eller samsjuklighet vid år 2030. Personer som lever med hiv drabbas i högre utsträckning av exempelvis njursjukdom, hjärtkärlsjukdom, cancer, diabetes, benskörhet och depression jämfört med de som inte har hiv.

Behov av resurser och insatser

Under Almedalsveckan, uppvaktades Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson med en formell överlämning av rapporten till myndigheten. Folkhälsomyndigheten ansvarar för det svenska folkhälsoarbetet och en stor del av det hivpreventiva arbetet. 

- Vi hoppas att den här rapporten ska kunna öka medvetenheten om de nya utmaningar som finns för personer som lever med hiv i Sverige, och att myndigheten stärker resurserna och insatserna för den här målgruppen, säger Christina Franzén ordförande på Hiv-Sverige.

Om rapporten

Rapporten ”Hiv; Hållbar hälsa & livskvalitet” är ett white paper baserad på diskussioner från ett rundabordssamtal på temat hiv som genomfördes under våren 2017. Hiv-Sverige bjöd in ett antal experter med spetskompetens inom hiv, folkhälsa, infektionssjukdomar och geriatrik som medverkat i framtagandet.

Rapporten finns tillgänglig som pdf på hiv-sverige.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell patient- och påverkansorganisation som arbetar för att ständigt skapa förbättrade levnadsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookPresskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige