Gå direkt till innehåll
Snabbare besked vid hivtest, 6 veckor istället för 12!

Pressmeddelande -

Snabbare besked vid hivtest, 6 veckor istället för 12!

Hiv-Sverige välkomnar Folkhälsomyndighetens nya rekommendation om uppföljningstid vid hivtest.

I Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Uppföljningstid efter hivexposition” rekommenderas en halvering av den säkerhetsmarginal som finns vid laboratoriebaserad kombinationstest för hiv, från tolv veckor till sex veckor. Kombinationstester, som alla svenska laboratorier numera använder, har mycket hög känslighet för att diagnostisera tidigt och är tillförlitliga redan efter sex veckor. För tester med snabbsvar där testresultatet ges redan efter femton minuter rekommenderas åtta veckor.

Rent praktiskt innebär detta att man inte längre behöver vänta tolv veckor mellan exponeringstillfället och testtillfället för att få ett tillförlitligt testsvar, utan kan få ett tillförlitligt svar redan efter sex veckor! Det är viktigt att påpeka att detta inte innebär att man ska vänta med att testa sig, utan att man tidigare kan vara säker på sitt testresultat. Vi på Hiv-Sverige ser väldigt positivt på detta eftersom man inte längre behöver vänta onödigt länge för att få veta sin hivstatus, positiv som negativ.

Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990.

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookPresskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige