Gå direkt till innehåll
Sprututbyte som hälsoinsats

Pressmeddelande -

Sprututbyte som hälsoinsats

I morgon samlas sprututbytesverksamheterna i Sverige vid den första nationella sprututbyteskonferensen någonsin. Som värdar står de ideella föreningarna Convictus, Hiv-Sverige och Positiva Gruppen Väst. Organisationerna har valt att förlägga konferensen till Göteborg, där det hittills har varit tyst kring frågan.

-  Vi hoppas att konferensen kan bidra till att Göteborg, i egenskap av storstad, följer Malmö/Lunds och Stockholms exempel och startar upp sprututbyte samt att fler följer efter, säger Elin Klingvall, Positiva Gruppen Väst.

Syftet med konferensen är erfarenhetsutbyte och synliggörande genom att skapa dialog med utgångspunkt från de existerande sprututbytena i Sverige. Hur har det egentligen fungerat? Vilka är effekterna på hivpreventionen? Hur ser resultaten ut?

Invigningstalare på konferensen är Damon Barrett, chef för forskning och opinionsbildning, Harm Reduction International. Bland talarna återfinns Bengt Svensson, professor i socialt arbete, verksam som forskare och lärare vid Hälsa och Samhälle, Malmö högskola.

Bland övriga talare och paneldeltagare återfinns representanter från sprututbytena i Kalmar, Helsingborg, Malmö/Lund samt den medicinskt ansvarige på det nyöppnade sprututbytet i Stockholm, Martin Kåberg.

När: Torsdagen den 7 november,  kl 9 -16 30
Var: Ullevi Restaurang och konferens, ingång Paradentrén Ullevi.

Kontaktpersoner

Claes Heijbel, Convictus
claes.heijbel@convictus.org

070-714 63 21

Elin Klingvall, Positiva Gruppen Väst
elin.klingvall@pgvast.se

070-546 73 84

Peter Månehall, Hiv-Sverige
ombudsman@hiv-sverige.se

073-944 98 90

Ämnen

Kategorier


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som, tillsammans med sju medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv. Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation med en styrelse som väljs bland representanter för våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar.


Presskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige