Följ Hiv-Sverige

Utmärkelse för arbete med hivpositiva barn och ungdomar.

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2007 10:17 CEST

Hiv Sverige/Riksförbundet för hivpositiva har utdelar sin utmärkelse:

Hiv-Sveriges Heders Red Ribbon 2007.I år tilldelas utmärkelsen Kurator Christina Ralsgård vid Karolinska sjukhuset Huddinge.Motiveringen lyder: Christina Ralsgård har under flera år outtröttligt arbetat för hivpositiva barn och ungdomar och dess familjer. Hennes arbete bidrar till att underlätta tillvaron för dessa barn och ungdomar vars situation är särskilt utsatt, och vilkas specifika behov kräver särskilda insatser.

Hennes eget initiativ "Hivskolan" och konferenshelger ger förutom information, en ovärderlig möjlighet för barn och ungdomar att träffa andra i samma situation.Utmärkelsen, som ges till den eller de personer som har gjort något för att förbättra hivpositivas livsvillkor i Sverige, har tidigare tilldelats överläkare Pehr-Olof Pehrsson (2005) för hans arbete med Spermatvätt och Sprutbytesprojektet i Malmö (2006).

Tid: onsdag 22 maj kl. 16.00

Plats: Hiv-Sveriges lokaler på tjurbergsgatan 29 i Stockholm.Pressen hälsas välkomna!Lasse Lindberg

Press/Info

Hiv-Sverige(f.d.RFHP)

Tjurbergsgatan 29

118 56 Stockholm

Obs! Ny mailadress:

info@hiv-sverige.se

www.hiv-sverige.se

www.wad.se