Följ Hiv-Sverige

Världsaidsdagen den 1 december: Hivindex 2007 visar på stor okunskap och stigmatisering

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2007 11:25 CET

Var tredje svensk över 65 år vill inte ha en hivpositiv som vän


Var fjärde svensk tror att det finns botemedel mot hiv och var tredje över 65 år vill inte ha en hivpositiv som vän. Hivindex 2007 visar på okunskap om sjukdomen och en stigmatisering av de drabbade. Hivindex har tagits fram av Hiv-Sverige och Pfizer.Hiv är en sjukdom som drabbar allt fler i Sverige. Hittills i år har närmare 14 personer i veckan fått diagnosen i Sverige. Eftersom det numera finns bromsmediciner kan en hivpositiv leva länge med sjukdomen. Det finns fortfarande problem med biverkningar och utveckling av resistens mot behandlingen men det kommer allt bättre hivläkemedel. Stigmatiseringen är däremot ett problem som inte verkar minska.- Rädslan och okunskapen som möter hivpositiva i det svenska samhället är ett av de största problemen med sjukdomen idag. Att var tredje svensk över 65 år inte ens kan tänka sig att ha en hivpositiv som vän är nedslående. Och att var fjärde svensk tror att det finns ett botemedel mot sjukdomen är anmärkningsvärt, säger Inger Forsgren Ordförande för Hiv-Sverige.Varannan svensk tycker att hivpositiva ska informera om sjukdomen

På frågan om vilken relation man kan tänka sig att ha med en hivpositiv, svarar drygt var tionde svensk att man inte kan tänka sig att ha någon relation alls till en person med hiv. 80 procent menar att man kan tänka sig att ha en hivpositiv som vän men i de högre åldersgrupperna kan var tredje inte tänka sig en vänskapsrelation. Nästan varannan svensk tycker att hivpositiva bör informera på dagis eller exempelvis fotbollslaget om sin sjukdom (42 procent respektive 42 procent). 39 procent tycker att skolan ska få veta om någon är hivpositiv och 36 procent anser att man bör informera sin arbetsplats."På Hiv-Sverige menar vi, att det faktum att så många kan tänka sig en vänskapsrelation men ändå känner att de måste veta om en person är hivpositiv eller inte, kan tyda på att man ändå inte är säker på hur hiv smittar eller i värsta fall är ett tecken på att man vill kunna välja bort hivpositiva från socialt umgänge"Risken för hiv påverkar sexvanorna för 15 procent

95 procent att de tillfrågade vet att sexuellt umgänge är en smittoväg för hiv, men 79 procent uppger ändå att sjukdomen inte påverkar sexvanorna. 15 procent menar att risken för hiv har påverkat sexvanorna och använder därför alltid kondom med nya partners. Fyra procent menar att risken för att få hiv är så liten att man inte har påverkats alls, men den siffran är högre hos unga män (14 procent).Fler smittas än någonsin

Under första halvåret 2007 rapporterades 252 fall av hiv (153 män och 99 kvinnor) genom klinisk anmälan till Smittskyddsinstitutet, vilket är det högsta antalet anmälda per halvår sedan rapporteringen startade för 20 år sedan. Det tycks svenskarna vara relativt medvetna om; 60 procent svarar att antalet nydiagnostiserade ökar.Världsaidsdagen den 1 december

Den 1 december är Världsaidsdagen som bland annat uppmärksammas av Hiv-Sverige som har ett informationstält om hiv i Kungsträdgården i Stockholm under dagen. Där håller även Statsminister Fredrik Reinfeldt tal på stora scenen klockan 15.00 Klockan 16.30 startar en ljusparad från Kungsträdgården genom Stockholms city.Fakta om hiv:· Hiv (humant immunbristvirus) är ett virus som bryter ner kroppens försvarssystem. Viruset angriper primärt celler av central betydelse för immunförsvaret, en vit blodkropp som kallas T-hjälparlymfocyter. Hivviruset tränger sig in i dessa celler och manipulerar arvsmassan. På så sätt kan viruset duplicera sig själv och spridas snabbt i kroppen.

· Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) eller förvärvat immunbristsyndrom är det sista stadiet av hivinfektionen. Då har kroppens immunförsvar försvagats märkbart och patienten får någon av de så kallade opportunistiska infektioner som hiv leder till.

· 2006 var 39,5 miljoner barn och vuxna världen över smittade med hiv. Av dem lever ca 25 miljoner söder om Sahara i Afrika. I Väst- och Centraleuropa är 740 000 smittade, och i Sverige ca 4 250 personer (se mer under rubriken ”Hiv i Sverige”).[1]

· 50 % av de nyupptäckta hivfallen 2006 har smittats heterosexuellt. De flesta har smittats i områden med hög hivprevalens före immigration till Sverige, framför allt i Afrika. Cirka 24 % av de nyupptäckta hivfallen är män som har smittas via sex med andra män. Intravenöst missbruk som smittväg står för 9 procent av de rapporterade hiv-fallen under 2006.För mer information, vänligen kontakta:

Inger Forsgren, Förbundsordförande Hiv-Sverige 0708 74 08 99

Lars Lindberg informationsansvarig Hiv-Sverige 08 714 54 10

Andreas Berglöf Ombudsman Hiv-Sverige 08 714 54 12

Annelie Barkelund, informationsansvarig på Pfizer, tel: 08-550 529 75Hiv-index 2007 baseras på en undersökning genomförd av Sifo Research International: En undersökning om hiv och aids, uppdragsgivare Hiv-Sverige och Pfizer, genomförd 22-25 oktober 2007, 1 000 intervjuer – allmänheten 15 år och äldre.