Gå direkt till innehåll
"Vi lever med smittfri hiv."

Pressmeddelande -

"Vi lever med smittfri hiv."

Dagens behandling av hiv är så effektiv att virusnivåerna sänks och blir omätbara, vilket gör att hiv inte kan överföras. Nu lanseras en kampanj för att sprida kunskap och råda bot på fördomar om hiv.

- Okunskapen om hiv är fortfarande stor i samhället och gamla föreställningar lever kvar, säger Thomas Winberg, ordförande för Posithiva Gruppen som står bakom kampanjen.

I kampanjen syns tre personer med olika bakgrund som alla lever med smittfri hiv. På smittfri.org kan man ta del av deras berättelser och uppdatera sina kunskaper om hiv.

Få hivpositiva vågar vara öppna med sin diagnos på grund av rädsla att mötas av fördomar och särbehandling.

- Det här vill vi ändra på. Vi lever idag med smittfri hiv, säger Thomas som själv har varit hivpositiv sedan 1990.

En av de viktigaste insatserna för att bryta stigma är information eftersom orsaken till rädsla, som i sin tur leder till stigmatisering, ofta grundar sig i okunskap. Att också synliggöra hiv och de människor som lever med det är ett viktigt steg mot att minska fördomar och stigmatisering.

I sin rapport Smittsamhet vid behandlad hivinfektion från 2014 konstaterar Folkhälsomyndigheten att risken för att viruset överförs är minimal. I de fall där hiv idag överförs rör det sig, så långt man känner till, om fall där personer inte är medvetna om sin hivinfektion.

Kampanjen finns i Stockholms lokaltrafik under vecka 42 och på www.smittfri.org.

Vid frågor, kontakta

Serguey Suarez, projektledare Posithiva Gruppen, 08 - 408 833 01

Ronja Sannasdotter, kommunikatör Posithiva Gruppen, 08 - 409 208 01

Posithiva Gruppen bildades 1985 och är en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden kamrat- och stödförening. Syftet är dels att samla hivpositiva till utbildning, kontakt, stärka kamratliga relationer samt ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet. I det utåtriktade arbetet ingår opinionsbildning och informationsspridning, för att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med hiv idag.

Posithiva Gruppen är medlem i Hiv-Sverige. Mer information om Posithiva Gruppen finns på www.posithivagruppen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige